Укрексімбанк
АТ «Укрексімбанк»
Контакт-центр: 0-800-50-44-50

© 2003-2019 АТ «Укрексімбанк»

Українська
Малому та середньому бізнесу


Депозити
Кредити
Послуги

Приватним клієнтам
Корпоративному бізнесу

Кредит Овердрафт

Головна » Малому та середньому бізнесу » Кредити » Кредит Овердрафт


Кредити для фінансування поточних витрат

 

Мета кредиту:

Фінансування поточних потреб шляхом оплати платіжних документів понад залишок коштів на поточному рахунку Позичальника. При цьому дебетове сальдо, що виникає, не може перевищувати заздалегідь обумовлений ліміт овердрафту.

Вимоги до Позичальників:
 • Відсутність протягом останніх 6 місяців прострочених зобов’язань понад 7 днів;
 • Наявність у Позичальника та Поручителя ліквідних оборотних активів та основних засобів;
 • Мінімальна кількість платежів (на поточні рахунки клієнта) не менше 10 на місяць щонайменше від п’яти контрагентів.

 

Умови кредитування «Овердрафт»
Сума не більше 60% від обсягів середньомісячних надходжень на поточні рахунки
Термін до 12 місяців
Валюта національна або іноземна валюта
Процентна ставка ПЕРЕГЛЯНУТИ
Комісійна винагорода Комісія за управління:
 • для кредитів у формі овердрафт забезпечених іпотекою/заставою та/або порукою – 0,1% від ліміту овердрафту (згідно з кредитним договором) щомісяця;
або
 • для кредитів у формі овердрафт, наданих під заставу майнових прав на кошти, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в АТ «Укрексімбанк», – 0,02% від ліміту овердрафту (згідно з кредитним договором) щомісяця.
Періодичність сплати процентів та комісійних платежів Проценти та комісія за управління сплачуються щомісяця в останній робочий день поточного місяця.
Погашення Погашення заборгованості здійснюється автоматично за рахунок надходжень на поточний рахунок Позичальника в Банку

 

Забезпечення:
 • нерухоме майно;
 • транспортні засоби;
 • обладнання, устаткування;
 • права вимоги коштів з вкладного (депозитного) рахунку в Банку;
 • товари в обороті або в переробці на рівні не менше 200%;
 • порука;
 • інші види забезпечення у якості додаткового забезпечення.

 

Первинний перелік документів для вирішення питання щодо кредитування (попереднє рішення приймається протягом 24 годин з дати отримання документів від потенційного Позичальника):

 • 1. Анкета-заява на одержання кредиту встановленої форми
 • 2. Копії фінансової звітності Позичальника/Поручителя за минулий та поточний роки на кожну звітну дату (з урахуванням фактичного періоду проведення господарської діяльності.

 

Загальний перелік документів для оформлення кредиту Позичальнику

 

Страхування об’єкта кредитування:


Посилання

Перелік документів для оформлення кредиту юридичній особі (у форматі .pdf)Перелік документів для оформлення кредиту юридичній особі (у форматі .pdf) (144 Кб)

Перелік документів для оформлення кредиту фізичній особі-підприємцю (у форматі .pdf)Перелік документів для оформлення кредиту фізичній особі-підприємцю (у форматі .pdf) (126 Кб)

Анкета-заява на одержання кредиту для юридичних осібАнкета-заява на одержання кредиту для юридичних осіб (39 Кб)

Анкета-заява на одержання кредиту для фізичних осіб-підприємцівАнкета-заява на одержання кредиту для фізичних осіб-підприємців (617 Кб)

Перелік страхових ризиків, від яких має бути застраховане майно, що надається у заставу/іпотеку банкуПерелік страхових ризиків, від яких має бути застраховане майно, що надається у заставу/іпотеку банку (149 Кб)

Додаткова інформація

0-800-50-44-50, 0-44-247-38-38

E-mail: