Укрексімбанк
АТ «Укрексімбанк»
Контакт-центр: 0-800-50-44-50

© 2003-2017 АТ «Укрексімбанк»

Українська
Приватним клієнтам


Депозити
Платіжні картки
Послуги

Малому та середньому бізнесу
Корпоративному бізнесу

Діяльність депозитарної установи

Головна » Приватним клієнтам » Послуги » Операції з цінними паперами » Діяльність депозитарної установи


АТ «Укрексімбанк» як професійний учасник ринку цінних паперів здійснює такі види депозитарної діяльності:

  • депозитарна діяльність депозитарної установи (на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ №286514 від 08.10.2013);
  • діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування (на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ № 286515 від 08.10.2013);
  • відповідно діяльність із зберігання активів пенсійних фондів (на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ № 286516 від 08.10.2013).

 

АТ «Укрексімбанк» як депозитарна установа є клієнтом ПАТ «Національний депозитарій України» та Національного банку України.

АТ «Укрексімбанк» як депозитарна установа має код міждепозитарного обліку (МДО) - 300178, депозитарний код депозитарної установи у ПАТ «Національний депозитарій України» - 100024-UA30300178.

Депозитарні послуги можуть надаватися таким клієнтам: державі, територіальним громадам, юридичним особам (резидентам, нерезидентам), інститутам спільного інвестування, Накопичувальному пенсійному фонду, недержавним пенсійним фондам, інвестиційним фондам, фізичним особам (резидентам, нерезидентам), нотаріусам (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса) тощо.

 

Для відкриття в АТ «Укрексімбанк» як депозитарній установі рахунку в цінних паперах на ім’я клієнта необхідно:

 

Після укладення між клієнтом та АТ «Укрексімбанк» як депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та відкриття на ім’я клієнта рахунку в цінних паперах, такий клієнт набуває в депозитарній установі - АТ «Укрексімбанк» статусу депонента.

 

Депозитарна установа - АТ «Укрексімбанк» виконує такі функції:

  • депозитарний облік цінних паперів;
  • обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів;
  • обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів;
  • обслуговування активів інститутів спільного інвестування та пенсійних фондів.

 

Свою діяльність депозитарна установа – АТ «Укрексімбанк» здійснює відповідно до нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, чинного законодавства України, Положення та інших внутрішніх документів.

Місцезнаходження депозитарної установи – АТ «Укрексімбанк»: 03150, м.Київ, вул. Антоновича, 127.

Для отримання більш детальних консультацій просимо звертатись до працівників депозитарної установи – АТ «Укрексімбанк» за телефоном (044) 247-80-79.

 

Увага! Клієнтам (депонентам), з якими договір про відкриття рахунку в цінних паперах або договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – Договір) було укладено до набуття чинності рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 06.08.2013 №1412, від 24.06.2014 №807, від 24.07.2015 №1085 (далі – рішення Комісії), необхідно привести Договори у відповідність до рішень Комісії та типової форми договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затвердженої наказом АТ «Укрексімбанк», шляхом внесення змін до існуючих Договорів. Для укладення договору про внесення змін до Договору необхідно звернутись до менеджера рахунку в цінних паперах (працівника відділу депозитарної діяльності Управління цінних паперів) за телефоном 044-247-80-79.

Депонентам, які приєдналися у цілому до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, типова форма якого затверджена наказом АТ «Укрексімбанк» від 13.12.2013 №555, шляхом підписання заяви про згоду на приєднання до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах у цілому, укладати договори про внесення змін непотрібно.

Діяльність депозитарної установи
Тел.: 0-44-247-80-79;
Факс.: 0-44-247-80-79;
Е-mail: