Укрексімбанк
АТ «Укрексімбанк»
Контакт-центр: 0-800-50-44-50

© 2003-2019 АТ «Укрексімбанк»

Українська
Корпоративному бізнесу


Корпорацiї
та корпоративнi клієнти

зможуть дiзнатися бiльше за телефонами:

0-44-247-89-21
0-44-247-80-66


Приватним клієнтам
Малому та середньому бізнесу

Операції з векселями

Головна » Корпоративному бізнесу » Операції з векселями


Відділ вексельного обігу Управління по роботі з підприємствами торгівлі та послуг АТ «Укрексімбанк» надає послуги врахування, авалювання, доміциляції та інкасування векселів, виписаних юридичними та фізичними особами в розрахунок за поставлений товар, надані послуги та виконані роботи.

Врахування векселів є формою кредитування підприємств, при якому банк придбає векселі у їх власника (векселедержателя) до настання строку платежу за ними із знижкою (дисконтом, що становить різницю між вартістю врахування векселів та повною сумою векселів).

Різновиди врахування векселів:

  • звичайне врахування — придбання банком векселя у векселедержателя до настання строку платежу, при якому погашення векселя відбувається векселедавцем;
  • врахування з реверсом — придбання банком векселя у векселедержателя до настання строку платежу, при якому векселедержатель бере на себе позавексельне зобов’язання викупити зазначений вексель у банка до настання строку його оплати або при настанні певних обставин.

Коротка характеристика операції врахування векселів.

Операції з врахування векселів банк здійснює на підставі договору врахування (генеральної угоди про врахування), що укладається з векселедержателем векселів. Генеральна угода про врахування векселів визначає:

  • розмір ліміту, що встановлюється на векселедавця або векселедержателя, в рамках якого банк зобов’язується враховувати векселі;
  • термін, протягом якого банк зобов’язується враховувати векселі.

Грошові кошти по врахованим векселям перераховуються банком на поточний рахунок векселедержателя.

Авалювання векселів — прийняття банком зобов’язання оплатити вексель повністю або частково за одну із зобов’язаних за векселем осіб (як правило за особу, що видала вексель — векселедавця) у разі несплати векселя платником у строк. Аваліст (банк) бере на себе таку ж відповідальність, як і особа, зобов’язання якої він забезпечив.

Операція авалювання товарних векселів дає можливість підприємству, що виписує вексель отримати відстрочку по сплаті отриманих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та надати контрагенту — постачальнику гарантію по сплаті векселя у визначений строк.

Основною перевагою розрахунків з використанням авальованих векселів є те, що підприємство отримує товар не вилучаючи власні кошти з обороту.

Авалювання векселів банком значно підвищує ліквідність таких векселів та їх ринкову вартість і дає змогу власнику авальованого векселя, у разі потреби у грошових коштах, звернутися до банку-аваліста з пропозицією про врахування векселя та отримати грошові кошти раніше дати погашення векселя. При цьому процедура прийняття рішення щодо врахування векселя буде значно швидшою, а відсотки нижче ніж за отримання кредиту.

Авалювання векселів комерційним банком є обов’язковою умовою законодавчих та нормативних актів при оформленні податкових векселів, виданих в оплату акцизного збору при переробці спирту етилового.

Використання податкових векселів авальованих банком при сплаті акцизного збору під час переробки спирту етилового надає змогу підприємствам — виробникам алкогольних напоїв отримати відстрочку по сплаті акцизного збору на 90-180 днів. Якщо спирт використовується підприємствами, які мають пільгові ставки по сплаті акцизного збору (фармацевти, парфумери тощо) податкові векселі виписуються на різницю між повною та пільговою сумою акцизного збору та являються гарантією цільового використання спирту і після підтвердження цільового використання не потребують погашення грошовими коштами.

Доміциляція векселів — призначення за векселем особливого місця платежу, що відрізняється від місцезнаходження платника за векселем.

АТ «Укрексімбанк» приймає доручення векселедавця оплатити вексельну суму на користь законного векселедержателя за рахунок коштів векселедавця, що задепоновані на відповідному рахунку в банку.

Інкасування векселів — здійснення банком за дорученням власника векселя певних дій (пред’явлення до платежу, опротестування тощо) з метою одержання платежу за векселем.

Розробка схем розрахунків з контрагентами із застосуванням векселів.

Надання консультаційних послуг з питань вексельного законодавства.

Операції з векселями
Контактний телефон: 0-44-247-80-73
E-mail: